• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

กฏระเบียบ

238 ยอดเข้าชม

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หมวดที่ 1 คู่มือประชาชนด้านการค้าภายใน  หมวดที่ 2 คู่มือประชาชนด้านการนำเข้า/ส่งออกสินค้า10

24 ต.ค. 2562 148

อ่านเพิ่มเติม