• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

ผลการดำเนินงาน

879 ยอดเข้าชม

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 64

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564 1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  2. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

8 มี.ค. 2564 18

อ่านเพิ่มเติม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก) 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน10

5 มี.ค. 2564 20

อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี2564 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก) 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี2564 (กระทรวงพาณิชย์)

5 มี.ค. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   ปี 2563             10

22 ก.พ. 2564 46

อ่านเพิ่มเติม
สรุปความพึงพอใจ ปี2564

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก             ปี 2563   10

18 ก.พ. 2564 51

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ปี 2564

ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง                      O2 ข้อมูลผู้บริหาร                O3 อำนาจหน้าที่                  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน              O5 ข้อมูลการติดต่อ               O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง         ข่าวประชาสัมพันธ์ O7 10

16 ก.พ. 2564 206

อ่านเพิ่มเติม