• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

ผลการดำเนินงาน

11641 ยอดเข้าชม

คู่มือเจ้าหน้าที่

1.  คู่มือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2. คู่มือปฎิบัติงานกรมการค้าภายใน 3. คู่มืองานทรัพย์สินทางปัญญา 4. คู่มือบริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร

19 ก.ค. 2565 44

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565 ปี 2564           10

2 มี.ค. 2565 25

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง)     ปี 2564     10

1 มี.ค. 2565 14

อ่านเพิ่มเติม
สรุปความพึงพอใจ ปี2565

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก                 ปี10

21 ก.พ. 2565 22

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง                     O2 ข้อมูลผู้บริหาร              O3 อำนาจหน้าที่                 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน             O510

21 ม.ค. 2565 63

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 64

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564 1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  2. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

8 มี.ค. 2564 25

อ่านเพิ่มเติม