• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

สรุปความพึงพอใจ ปี2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 18 ก.พ. 2564 อ่าน [50]

...

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 

           ปี 2563                                   ปี 2564
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563                 เดือนมกราคม      เดือนกุมภาพันธ์   
                                                               เดือนมีนาคม        เดือนเมษายน
                                                              เดือนพฤษภาคม    เดือนมิถุนายน 
                                                              เดือนกรกฎาคม     เดือนสิงหาคม 

                                                                                   เดือนกันยายน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์